De Stroomversnelling | Visie
De Stroomversnelling, werkplaats voor organisatievraagstukken, organisatie, financieel,
20213
page,page-id-20213,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-2.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive

Visie

 

Volgens ons presteren veel organisaties structureel onder hun niveau. Dat leidt tot niet goed aansluiten op de markt en uiteindelijk tot onderwaardering op de vermogensmarkt – met beslissende beperkingen tot (onvermijdelijk) gevolg. Maar ook tot veel gedoe binnen de organisatie.
Volgens ons is het onderpresteren – in de kern – toe te schrijven aan een gebrek aan vitaliteit: de mate waarin én de manier waarop het beschikbare potentieel van de organisatie wordt ingezet. Vitaliteit wordt bepaald door ambitie, dynamiek en leiderschap.

‘Onder de mat’, of ‘boven tafel’: ambitie, leiderschap en dynamiek

De moed om veel verder te gaan dan wat nu gebeurt, door uit te gaan van wat kàn, niet van wat is. Dat is ambitie. Daarvoor is het nodig het potentieel te kennen en aan te spreken. Het potentieel dat medewerkers in zich dragen, dat de omgeving biedt, dat de organisatie heeft in (im)materiele middelen en onverwachte mogelijkheden. Inspireren van ambitie en potentieel gebeurt door leiderschap. Door dromen om te zetten in acties, door integer te reflecteren op jezelf en voortdurend aandacht te hebben voor wat er om je heen gebeurt. Want er is altijd sprake van dynamiek: de energie in het proces die uiteindelijk bepaalt of ambities gerealiseerd worden.

Een ongemakkelijke waarheid

Organisaties met beperkte ambities en ongerichte energie komen onvermijdelijk in een neerwaartse spiraal. Om stappen vooruit te kunnen maken moet een groter appèl worden gedaan op verborgen kwaliteiten en mogelijkheden, op ‘hidden potential’.  Tegelijkertijd moet er sprake zijn van een gezonde dynamiek om daadwerkelijk te kunnen presteren. Een staat van ‘flow’ als tegenpool van allerlei gedoe.

Verbinding en waardecreatie: onlosmakelijk samen
Om deze stappen vooruit te kunnen zetten is verbinding noodzakelijk tussen de meer harde aspecten van ondernemen (kasstromen, balans, strategieën e.d.) en de zachte kanten van organiseren (dynamiek, reflectie e.d.). Dit lijkt op gespannen voet met elkaar te staan waardoor de verbinding vaak moeilijk tot stand komt. Maar het kan. Door volledige aandacht te geven aan ambitie, leiderschap en dynamiek. En even volledige aandacht aan ‘hard’ en ‘zacht’. Deze verbinding heeft ook geleid tot oprichting van De Stroomversnelling. En tot praktische realisaties. Tot rendement en waardecreatie.

Strategie zoekt flow!

Onze visie hebben we uitgewerkt in het boek ‘Strategie zoekt flow’ maar ook in onze werkplaats benadering van organisatievraagstukken. Bovendien is het uitgewerkt in een jaarlijks te houden enquête waarmee organisaties inzicht kunnen krijgen in hun eigen vitaliteit. De kans om – blijvend – beter te presteren.