De Stroomversnelling | Vraagstukken/opdrachten
De Stroomversnelling, werkplaats voor organisatievraagstukken, organisatie, financieel,
18448
page,page-id-18448,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-2.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive

Vraagstukken/opdrachten

In feite hebben opdrachtgevers maar één vraagstuk als ze bij ons komen: “’Wij moeten beter kunnen, gezien al het potentieel dat wij tot onze beschikking hebben”.
Onze opdrachtgevers vinden dat zij een beter resultaat kunnen neerzetten, of betere dienstverlening realiseren, een betere toekomst voor hun bedrijf realiseren, medewerkers beter tot hun recht laten komen, beter intern ingericht zijn.
De Stroomversnelling is een werkplaats voor organisatievraagstukken. Dat houdt in dat wij samen met de opdrachtgever aan de slag gaan, samen op zoek gaan naar wat de medewerkers en de organisatie energie geeft, zodat ze hun potentieel kunnen realiseren in plaats van energie verspillen. Wij brengen bij onze brede deskundigheid in. Die deskundigheid gaat over nieuwe businessmodellen, strategie en corporate finance, fusies en andere samenwerkingsvormen, persoonlijke effectiviteit , het samenwerken in teams en het stroomlijnen van de interne organisatie.
Hieronder treft u voorbeelden van de vraagstukken waaraan wij in 2015 en 2016 hebben gewerkt:

maximus
q
Portfolioanalyse en nieuw strategisch beleid

Een grote zorggroep vraagt zich af wat de ingrijpende veranderingen van transitie, decentralisatie en wijzigingen in financiering voor effect zal hebben voor de organisatie.

De Stroomversnelling voert een portfolioanalyse uit. Hierin worden de inhoudelijke veranderingen in kaart gebracht voor de verschillende disciplines en ook vindt een financieel-strategische analyse plaats: wat is de toekomst gezien de veranderingen voor de disciplines, voor de zorggroep als geheel en hoe werkt dit alles door op de vastgoedportefeuille, op de organisatiestructuur en op de verhouding ondersteuning en primair proces?

De portfolioanalyse leidt tot conclusies. En die conclusies worden vertaald in nieuw strategisch meerjarenbeleid. Tot een aangescherpte positionering met nieuwe producten en diensten maar ook in samenwerkingsvormen met collega-aanbieders èn het afscheid van onderdelen.

De Stroomversnelling is nu gevraagd het programma-management van de implementatie te doen.  Dat doen we in nauwe samenwerking met de Raad van Bestuur, met het management van de zorggroep en met de medewerkers.

Business analyse

Het fusiebesluit van twee zorgorganisaties is ruim een jaar geleden genomen. Maar het proces komt maar niet op gang. De adviseur van De Stroomversnelling constateert een grote belangentegenstelling tussen de betrokken bestuurders, die daarmee hun organisaties eerder tegen elkaar opzetten dan tot samenwerking inspireren. Deze situatie vraagt om interventies op een aantal niveaus: naar de Raden van Toezicht, naar de bestuurders, naar de managers van beide organisaties. De interventies zijn zowel op inhoud (het vertalen van het fusiebesluit in de noodzakelijke acties) als in het proces (het benoemen van stagnaties in de energie en de dynamiek en het vrijmaken van de energie en het potentieel).

q
q
Zelfsturing of zelforganisatie?

Een aantal zorgorganisaties helpen we bij het invoeren van zelforganisatie. Een ingrijpende verandering voor medewerkers, management en ondersteuning. We houden het ‘waarom en waartoe’ scherp voor ogen: de cliënt moet er beter door geholpen worden. Wij als stroomversnellers werken nauw samen met de organisatie, op een manier die past bij de organisatie zelf. En wel met een aanpak waarvan wij merken dat deze effectief is. In resultaten (een lager ziekteverzuim, grotere medewerkerstevredenheid) en in beleving van de medewerkers (meer vertrouwen in elkaar, meer openheid, meer verantwoordelijkheid). Kern van onze aanpak zijn de noodzakelijke voorwaarden voor teamwork (van Lencioni) en persoonlijke en teameffectiviteit (d.m.v. de Birkman-methode). Lees ook het interview met Sylvia Kreijenbroek over zelforganisatie bij Parlan.